2019-01-11

Golnar är en ny praktikant som börjat på Geoveta denna vecka. Hon ska få lära sig både om arbetet inne och ute i fält och hur det fungerar på en svensk arbetsplats. Läs om hennes bakgrund och hur det kommer sig att hon hamnade på praktik på Geoveta.

Ända från Teheran

Golnar kommer från Iran och har bott i Sverige i fyra år. Hon är utbildad geolog och hann jobba sex år i branschen innan hon kom till Sverige. När Golnar var klar med sin utbildning i Iran sökte hon jobb direkt i Teheran. Där började med att praktisera på ett företag som gjorde markundersökningar, där hon bland annat jobbade på geolaboratorium. Golnar tycker att praktiken var mycket bra väg in i arbetet:

– ”Där fick jag hantera olika markprover lära mig mycket om olika typer av mark och deras egenskaper.”

Efter sex månaders praktik började Golnar jobba som geotekniker på tekniskt kontor och på geolaboratorium. Där bestod arbetet bland annat av uppdrag för olika kunder i byggnads- och vägprojekt. Det handlade om sådant som att rekommendera grundläggning för de olika projekten och hur de skulle gå tillväga för att förbättra markförhållandena innan byggstarten.

Genom Geoveta till svenska arbetsmarknaden

Under sina år i Sverige har Golnar gått igenom kurser som svenska för invandrare (SFI) och grundkurs i svenska som andraspråk (SAS GRUND). Nu söker hon jobb sedan fyra månader. Efter kontakt med arbetsförmedlingen så kom hon i kontakt med ”Korta vägen”, som erbjuder en kurs och praktik under sex månader för att utbilda nyanlända till Sverige. I kursen via korta vägen ingår att dels läsa svenska under tre månader och sedan praktisera i tre månader. Tanken är att de som går kursen ska lära sig svenska språket och hur en arbetsplats fungerar, arbetsplatskulturen, språk, samt lagar och normer i Sverige. Golnar säger så här själv om sin praktik på Geoveta:

– ”Jag är jätteglad över att ha börjat på praktik på Geoveta! Det betyder att jag kan utveckla mig själv bättre hos er som är experter i era områden.”

Golnar är ju själv expert i sitt område och vi välkomnar henne till oss på Geoveta under praktikperioden. Hon har redan hunnit med mycket under sin första vecka, exempelvis vattenprovtagning i fält och naturligtvis svensk arbetsplatskultur genom begreppet fika!