2017-11-01

Under oktober har Geoveta börjat hjälpa kommunen med detaljplaner för ny förskola och nya bostäder i Österåker. Geoveta har genomfört sonderingsborrningar där jordarter, föroreningar och grundvattenförekomster kartlagts.

Österåkers kommun arbetar så som många andra kommuner i Stockholmsområdet med nyetableringar av bostäder, skolor, företagsområden och tar precis som de flesta kommuner långsiktighet och hållbarhet på allvar. Av den anledningen genomför Geoveta även kvalitetssäkrade miljöprovtagningar för att påvisa och avgränsa föroreningar på områdena samt utför skredriskanalyser och miljökonsekvensbeskrivning.

Med en helhetsbild av både geotekniska och miljötekniska aspekter kan projekten fortlöpa effektivt och säkert och vi på geotekniska sidan på Geoveta får förstås vår nyfikenhet stillad.

På bilden undersöks eventuell förekomst av föroreningar i fri fas i ett grundvattenrör utanför en före detta kemtvätt.