2019-08-20

Praktikant Kinda

Välkommen Kinda, Geovetas nya praktikant!

Vi välkomnar Kinda Issa som praktiserar hos oss på Geoveta mellan 19/8 till 26/11. Idag var hon ute i fält med oss för första gången och kommer att hjälpa oss med flera fältarbeten och administrativa uppgifter framöver.
Kinda kommer till oss via arbetsförmedlingens integrationsprojekt Korta vägen som har syftet att hjälpa nyanlända akademiker att hitta förutsättningslösa praktikplatser som ger relevant och meningsfull erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Kinda kommer från Syrien och har bott i Sverige sedan december 2017. Hon har två barn 3 och 5 år gamla och kan förutom modersmålet arabiska även grundläggande svenska och engelska. Hon är Vatteningenjör med en civilingenjörsexamen vilket innebär att hon läst bland annat hydrologi, miljö, kemi och jordarter. Kinda har tidigare arbetat med konstruktion av dammar, vattennät och behandling av dricksvatten i Syrien på Jordbruksdepartementet. Där ingick bland annat arbete med AutoCad och lite GIS. Välkommen Kinda och hoppas att du kommer att trivas med oss på Geoveta!