2021-02-19

Ina Motsi, Geovetas praktikant och blivande nyanställd!

Vi välkomnar Ina Motsi som sedan oktober har praktiserat hos oss på Geoveta och från och med måndag blir hon vår nya kollega. Ina kommer från Korta vägen, ett integrationsprojekt från Arbetsförmedlingen som hjälper nyanlända akademiker att komma i gång på arbetsmarknad genom praktikplatser. Hon kommer bland annat att hjälpa oss med diverse fältarbeten och arbeten i CAD.

Ina kommer från Grekland och har bott i Sverige i nästan ett år. Hon är utbildad civilingenjör med inriktning på byggnadsteknik. Hon har erfarenhet inom huvudsakligen infrastruktur och anslutande teknik, byggnader, framtagning av specifikationshandlingar vid anbudsförfarande, förberedelse av projekt, ledning och implementering av projekt inom infrastruktur såsom vägar med sidoytor, byggnader m.m. i Grekland. Ina jobbade som platschef, med ledning av tjänstemän, arbetsledare, personal, arbetare och allt annat på projektets byggplats. Hon lär sig svenska och vill lär sig mer om den svenska arbetsmarknaden.

Ina, vi välkomnar dig och hoppas att du kommer att trivas på Geoveta!