2017-03-13

Vi på Geoveta välkomnar denna vecka Madeleine Ekenberg! Madeleine har en masterexamen i hydrologi och kommer från Stockholms universitet. Hon har erfarenhet av tolkning och programmering av hydrologiska modeller för olika avrinningsområden i Sverige samt övergödningskartläggning och framtidsprojektion i GIS. Madeleine är även en hejare på fysik, miljöskyddsjuridik, riskbedömning och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser. På Geoveta kommer Madeleine främst att arbeta med dagvattenutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Varmt välkommen Madeleine!