2017-04-19

Vill du bli vår nya kollega? För närvarande är vi särskilt intresserade av dig som är ekonom, byggnadsingenjör, geotekniker eller har kompetens inom förorenad mark. Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar vad du kan tillföra oss. Skicka din ansökan till info@geoveta.se.