2017-02-17

Geoveta växer så det knakar! Det är fantastiskt kul och välbehövligt att vår arbetsstyrka fortsätter att växa. Denna gång hälsar vi Sofie Ericsson varmt välkommen till oss.

Sofie har en kandidatexamen i biologi och geovetenskap, en magisterexamen i miljö- och hälsoskydd och en masterexamen i marinbiologi från Stockholms universitet. Hon kommer närmast från att ha arbetat på kommun som handläggare för enskilda avlopp, bergvärme och dricksvattentäkter.

Välkommen Sofie!