2022-09-06

praktikanter

Vi välkomnar våra nya praktikanter!

Hanna Albihn
Hanna studerar Geovetenskap på Stockholms Universitet. Hon är född och uppvuxen i Ramlösa, Skåne, och flyttade till Stockholm för två år sedan.
Hydrologi och geomorfologi är två ämnen som Hanna är mycket intresserad av och som har varit återkommande i olika delmoment på geovetarprogrammet. Därtill har hon gått en introduktionskurs i ArcGIS vars kunskap varit användbar vid flera olika tillfällen under utbildningen. Trots att hon fått smakprov på praktisk tillämpning av dessa ämnena på universitetet ser hon mycket fram emot att lära sig mer här på Geoveta. Hannas styrkor ligger i hennes nyfikenhet och envishet att lösa uppkommande problem.

”Intresset för naturkunskap och att vistas ute i naturen tog fart när jag utbildade mig till naturguide i Tornedalen och intresset för geologi uppkom då min dåvarande lärare pratade om bergarter. Eftersom jag ville ha en mer vetenskaplig grund, bestämde jag mig för att läsa vidare till Geovetare.”

Felix Frejhammar
Felix läser just nu sjätte och sista terminen på Samhällsplaneringsprogrammet genom Uppsala universitet. Han har under sin studietid läst GIS på introduktionsnivå och även på fördjupad nivå efter eget initiativ. Utbildningen berör i stor utsträckning planeringsprocesser samt tillhörande juridik som fastighetsrätt och förvaltningsrätt. Andra kurser Felix läst är inom hållbar utveckling, statskunskap samt metodik.

”På Geoveta ser jag fram emot att få utveckla mina kunskaper inom GIS och även att applicera det jag lärt mig praktiskt utanför lärosalen. Jag ser även fram emot att arbeta i en driven grupp där jag kan utvecklas så mycket som möjligt under min praktik.”