2018-01-16

Geoveta hjälper Nynäshamns kommun att utreda föroreningssituationen i sedimenten i sjön Muskan.
Utredningen sker i samarbete med Maija Åfeldts kandidatarbete vid Stockholms universitet. Maija har åldersbestämt sedimenten genom att använda en metod som mäter koncentrationen av sfäriska kolpartiklar i sedimenten. Partiklarna bildas vid ofullständig förbränning av olja och kol. Metoden bygger på att koncentrationen av kolpartiklar ökade kraftigt vid 1950-talets början och maximerades under 1970-talet.

Bild: Geovetas Ewa Lind med sedimentkärnor.