2017-03-21

Geoveta genomför miljö- och geotekniska undersökningar inför bygge av 47 moderna bostäder vid Trosaån.
För mer information om de nya bostäderna, klicka här.

Bild från www.notar.se