2021-09-15

Döda fallen Ragunda kn

Döda fallet i Ragunda kommun, ett resultat av ett ”misstag” av människan 1796! (Foto: Magnus Hellqvist Geoveta, 2021).

Geoveta är engagerat i att bidra till utvecklandet av Geoparken ”Mid Sweden” i Ragunda kommun. Det handlar om att inventera, skapa platsinformation och bidra till utvecklandet av områdets kvartärgeologi. I det ingår även människans påverkan och vetenskapshistoria i området.

I Ragunda kommun i Jämtland händer det mycket med geologisk koppling just nu. Det arbetas aktivt med att utveckla en Geopark. Dess namn är Geopark ”Mid Sweden” och kommer sträcka sig genom kommunen och längs Indalsälven. Det genomgripande temat för geoparken är ”Genombrott”, vilket skett här på olika sätt. Ett sådant är spår efter en enorm magmakammare som legat djupt ner i jordskorpan, men som nu är på ytan genom lång tids erosion.

Lämningar efter istiden

Här finns intressanta bildningar i berg och landformer efter inlandsisen, liksom mycket former efter erosion och påverkan av exempelvis älvar. Men det finns även en annan historia, med en tydlig påverkan av människan och sediment med lervarv som varit viktiga vetenskapshistoriskt. Geovetas roll är att bidra till att beskriva och hjälpa till att utveckla olika platser, med information om kvartärgeologi, pågående processerna och människans roll på olika sätt.

Det finns även mycket bildningar efter senaste istiden i området som exempelvis getryggar, randdelta, älvdalar och spår efter en enorm tappning av en issjö som låg i västerut. Det var inlandsisen som dämde upp stora mängder smältvatten i en massa issjöar i centrala Jämtland. Men till slut brast fördämningen och en enorm flodvåg sköljde ner genom Indalsälvens dalgång med stor påverkan. Sedan finns det även spår efter havsviken som tidigare gick upp i Indalsälvens dalgång.

Kanalen som blev älven

En känd plats i området är Döda fallet, som ligger i Ragunda kommuns södra del. Den skapades av ett försök att i slutet av 1700-talet skapa en kanal för timret som flottades ner i älven. Orsaken var att vägen förbi denna plats innebar att stockarna slogs sönder mot block, sten och berg. Men den sandvall som de grävde i brast 1796 och hela Ragundasjön, som låg ovanför platsen, tömdes på sitt vatten på några timmar. Kvar blev ett dött vattenfall och sedan dess tar älven den nya vägen. Vi kan ju dock se vad som gjorde att timret slogs sönder vid platsen för döda fallet, i det enorma blockhav som nu ligger öppet och synligt. Ett ödesdigert misstag, men som vi kan besöka och förundras över idag.

Det genomförs mycket arbete för att göra platserna mer tillgängliga. Det ska även skapas information och skyltar inom Geoparken. Så varför inte planera en resa till Ragunda kommun för att uppleva geologi och landskap, en utmärkt ”swemestrer”!

https://www.ragunda.se/kommun-och-politik/mal-visioner–framtidsideer/varldsarv-ragundadalen-ab/projekt-geopark-mid-sweden.html

https://sverigesradio.se/artikel/doda-fallet-blir-geopark-kan-vandra-forbi-7-000-ar