2016-11-26

I Norrtälje hamn byggs en ny stadsdel upp med cirka 5000 planerade bostäder. Geoveta har i samband med detta arbetat fram ett kontrollprogram avseende grundvatten och portryck orsakade av pålnings-, schaktnings- samt packningsarbeten i samband med anläggandet av vägar inom området.

Läs mer om Norrtälje hamn här.

För mer information, kontakta Camilla Rydén.

Bild från http://norrtaljehamn.se/