2018-08-07

I anslutning till projektet E4 Förbifart Stockholm, kontrollerar Geoveta vattnet i vattendrag och i Mälaren. Det är en provtagning som upprepas med jämna mellanrum för att se om det blir förändringar. Något som är viktigt för att kontrollera så att inte vägbygget påverkar vattnet och miljön.

Det finns mycket som kan påverka miljön i ett byggnadsskede av en motorväg som E4 Förbifart Stockholm. Därför är det viktigt med ett kontrollprogram av det vatten som omger bygget. Geoveta har i uppdrag av Trafikverket att kontinuerligt genomföra provtagning för olika analyser, som en bevakning av miljön i anslutning till vägbygget.

Mycket vattenprover blir det

Provtagningen innebär bland annat att ta vattenprover från utvalda vattendrag som ligger i anslutning till vägbygget. Varje provtagning ska ske på samma plats och med samma metoder och hög noggrannhet. Prover tas direkt från vattnet och skickas sedan omgående till det laboratorium som utför analyserna.

Geoveta utför även provtagning av vatten på Mälaren, för att hålla koll på vägbyggets inverkan på miljön. Det beror på att vägen även ska gå genom tunnlar och det borras för fullt i berget för att konstruera dessa. Detta tunnelborrande skapar förstås en hel del bergmaterial som måste tas om hand. På grund av det har det byggts tre tillfälliga hamnar på och runt ön Lovö i Mälaren, där bergmaterialet kan skeppas iväg för att användas i andra byggprojekt. Förutom att det är effektivt, är det bra för miljön att skeppa iväg bergmaterialet, eftersom det minskar lastbilstransporterna.

Trafikverket med på Mälaren

I början av juli i år följde Linnéa Lundström från Trafikverket med vid Geovetas provtagning på Mälaren. Det resulterade i en artikel på Trafikverkets hemsida om Linnéas tur tillsammans med Geovetas Liselott och Anders, som beskriver en dag i detta viktiga arbete.

Här kan du läsa hennes berättelse om en dag i Geovetas arbete för miljön: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/Aktuellt/2018/2018-07/vattenprovtagning-i-malaren 

Vad är E4 Förbifart Stockholm?

Projektet E4 Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin. Bakgrunden är att det idag bara finns en större väg för den som ska förbi Stockholm, den så kallade Essingeleden. Det är samma sak med transporter mellan norra och södra Stockholm, då är det Essingeleden som gäller.

Hela projektet är en del av något som kallas Stockholmsöverenskommelsen. Det är en trafiksatsning på 100 miljarder kronor som ska knyta ihop spår och vägar i hela Storstockholm. Det ska byggas upp en komplett yttre tvärled som ska skapa nya linjer, som knyter ihop vägnätet och kollektivtrafiksystem.

Här kan du läsa mer om projektet E4 Förbifart Stockholm, som har hållit på sedan 2006 och beräknas vara klart till 2026.: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/Om-projektet/