2018-06-11

Under våren 2018 har Geoveta deltagit som samarbetspartner i ett kulturprojekt, ett keramiskt konstnärsprojekt, arrangerat av curatorsgruppen SLAM. Konstprojektet kan ses i en utställning på Uppsala konstmuseum som pågår 2/6 till 16/9 2018. I samband med det genomfördes även ett seminarium den 3/6, där bland annat Geovetas Magnus Hellqvist samtalade med två konstnärer om gränsöverskridande samarbete, hur människor utnyttjar landskapet och sediment som arkiv.

Vad kan geovetare och keramiska konstnärer ha gemensamt? Jo, leran naturligtvis och intresset för sediment som material! Det var grunden till ett möte och en diskussion kring sådana frågor under vintern och våren 2018. Exempelvis fascinationen och olika erfarenheter kring leran, vår förändrade syn på hur vi använder naturen och jord och sediment som tidsarkiv för landskapets utveckling.

Gränsöverskridande samtal

Det är curatorsgruppen SLAM – som är Annika Engvist, Henny Linn Kjelberg & Moa Lönn – som jobbat med att driva projektet ”Beyond the object. Contemporary Nordic Ceramic Art” (http://www.slamworks.se). Det innefattar nio konstnärer, som tillsammans skapat en utställning på Uppsala konstmuseum under perioden 2/6-16/9 2018. I samband med detta har konstnärerna Ivana Králíková (Tjeckien) & Erna E Skúladóttir (Island) haft speciellt samarbete med Geovetas Magnus Hellqvist.

Leta lera

En del i samarbetet har varit diskussioner kring hur landskapet utvecklats och hur exempelvis leran har bildats. Samtidigt har det gett mycket utbyte i olika synpunkter på naturliga material, som exempelvis lera. Vid ett tillfälle har Ivana, Erna och Magnus varit ute och hämtat lera i västra Uppland som sedan blivit del i deras installationer i utställningen (https://www.facebook.com/events/802542346536352/permalink/811098379014082/).

Konsten som uttrycksform är experimenterande och utforskande. Den kan genom detta också förmedla mer kännedom och insikt i hur människor tänker och betraktar sin omvärld. Ett fenomen eller en företeelse kan ha olika betydelse för människor. För den som jobbar på olika sätt ute i samhället är det något som är viktigt att tänka på i mötet med uppdragsgivare och allmänheten. På det sättet har samarbeten mellan kultur och praktiskt arbete och vetenskap mycket att lära av varandra!

Kultur och vetande

Bland mycket annat är konsten en uttrycksform människan har kring tankar och funderingar över livet. Det är viktigt att konst och vetande möts i olika former och har en dialog om livet och det som sker i vår omvärld, speciellt idag. Geoveta arbetar med många frågor som rör vår vardag. Det kan vara att hantera frågor kring byggnation och anläggning, förorenad mark, dag- och grundvattenfrågor, klimatanpassning och mycket mer. I mötet med konsten och kulturen skapas möjligheter att diskutera både övergripande och grundläggande frågor kring vår nutid och framtid.

 

UTSTÄLLNINGEN OCH SEMINARIET BEYOND THE OBJECT 2018 GENOMFÖRS MED STÖD AV: Kulturnämnden Uppsala kommun, Kulturrådet Sverige, Nordisk kulturfond/HANDMADE, Längmanska kulturfonden, Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program, Estrid Ericsons Stiftelse, Region Uppsala, NKF – Nordiska konstförbundet, Geoveta AB, Bergen Kommune, City of Bergen – Norske Billedkunstnere, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund, Frame Contemporary Art Finland, Kulturrådet Norge och Utrikesdepartementet i Norge/Norwegian Crafts.