2018-09-07

På lördag är det geologins dag vilket firas över hela Sverige! Geologins dag infaller den andra lördagen i september varje år och uppmärksammas genom att företag, myndigheter och föreningar arrangerar olika aktiviteter för allmänheten.

Målet är att väcka intresse för geologins spännande värld och att öka förståelsen geologi och geovetenskap. Med aktiviter och information så ska kunskaper och insikter spridas om geologins betydelse för samhället. Följ denna länk så finns alla aktiviteter i hela landet.

Geoveta jobbar med alla möjliga uppdrag där geologi specifikt är högst aktuellt och ännu mer där geovetenskap i ett bredare perspektiv finns med. Det är i områden som inför byggnationer, naturresurser, miljö, klimat och så vidare. Så hos oss oss på Geoveta är geologin nästan alltid i fokus. Under Geologins dag i år vill vi därför även uppmuntra andra att skänka en tanke till den (förhoppningsvis) stabila grund som vi går omkring på.

Geoveta sprider kunskap

Geovetas Magnus har under veckan varit och föreläst och arbetat i fält för geovetarstudenter vid Uppsala universitet. En övning var att ta upp en borrkärna på runt 10 000 år i en mosse, där det går att se hur den utvecklats. Från inlandsisen, via havet och sjön, till kärret och sedan mossen! Allt i en 8 meter lång borrkärna! Nästa vecka ska studenterna ut i naturen och självständigt kartlägga jordarter i ett område, under handledning av Magnus.

Mer om Geologins dag

Varje år, den andra lördagen i september infaller Geologins Dag och har så gjort sedan starten 2001. Under dagen arrangerar företag och föreningar med koppling till geologi och geovetenskap olika aktiviteter för allmänheten runtom i Sverige. Det kan vara föreläsningar, guldvaskning, utställningar och exkursioner. Förra året kunde den intresserade till exempel följa med till gruvan i Garpenberg, gå på rundvandring bland berghällar i Götås eller delta i en föreläsning om ”att göra en upptäckt” på Stockholms universitet.

Vill du också lära dig om geovetenskap? Kontakta Magnus som har forskat inom kvartärgeologi: 072-254 12 03