2016-03-30

Geovetas kvartärgeolog Ewa Lind tillsammans med tidigare kollegor från Stockholms universitet och Aberystwyth University har publicerat ny forskning om vulkanaska i sjösediment.

Aska från vulkanutbrott ställer inte bara till med besvär i form av inställda flyg utan är en värdefull hjälp för forskare att datera klimatväxlingar som skett långt tillbaka i tiden. Vulkanaskan, tefran, används som en slags tidsmarkör i sjösediment eftersom varje vulkanutbrott vanligen har ett specifikt fingeravtryck. Detta fingeravtryck talar bland annat om från vilken vulkan askan kommer och runt Nordatlanten är det oftast från Island.

Ett gäckande asklager som hittills inte gått att koppla till rätt vulkan är askan Borrobol. Den är cirka 13 000 år gammal och döpt efter platsen där den först hittats, på myren Borrobol i Skottland.

I artikeln har Ewa Lind med flera jämfört den geokemiska sammansättningen på Borrobol med aska från alla stora kända vulkaner på Island men också med aska från Sydeuropa och Nordamerika. Resultaten visar att askan med största sannolikhet är från Island men inte från någon idag känd vulkan. De kom också fram till att det är möjligt att Borrobol inte bara är resultatet av ett utbrott utan kanske av flera utbrott tätt inpå varandra.

Artikeln i BOREAS finns här.

Bilden visar en sedimentkärna med ett synligt tefralager samt tre bilder av tefraskärvor genom mikroskop.