2018-10-19

Exmpelbild fån Hagby äng, ett kommande projket i Österåkers kommun

Österåkers kommun har valt att förlänga det befintliga ramavtalet med Geoveta. Vi har under ordinarie avtalstid hjälpt kommunen med bland annat miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar, utredningar inom klimatområdet, buller och vibrationsutredningar, riskanalyser i samband med fysisk planering, geotekniska undersökningar, dagvattenutredningar, inmätningar, hantering av myndighetsfrågor i samband med vattenverksamhet.

”Vi är mycket stolta och glada för att kommunen valt att förlänga vårat samarbete” säger Eva Rönnberg, VD för Geoveta. ”En återkommande kund är det högsta betyg vi kan få. Österåkers kommun är en expansiv kommun med många spännande byggprojekt på gång. Vi ser fram emot flera givande år tillsammans”, fortsätter Eva.

Exempelbild från ett av kommunens kommande projekt, Hagby äng, www.osteraker.se