2017-09-07

Nu får vi förstärkning av tre nya medarbetare!

Liselott Kutscher är geokemist med stort intresse av transport och cykler av kemiska ämnen till och från akvatiska miljöer. Liselott har de senaste åren doktorerat inom geokemi där hon studerat transport och källor av organiska och oorganiska ämnen i Lenaflodens avrinningsområde i nordöstra Sibirien. Hennes kompetens och erfarenhet kommer väl till pass vid frågeställningar om vattenkemi och förorenad mark.

Elena Sugrue blir ny ekonom efter Solveig som äntligen får vara glad pensionär på heltid. Elena har lång erfarenhet av redovisning och bokföring och kommer närmast från att ha arbetat som redovisningsekonom på Tele2.

Maija Åfeldt praktiserar under hösten hos oss som en del av sin kandidatutbildning i geografi vid Stockholms universitet. Hon kommer att vara mycket ute i fält och hjälpa oss med provtagningar i mark och vatten.

Vi är mycket glada att få hälsa er välkomna till oss!