2018-01-08

En nyårsraket. Ny kollega till Geoveta

En nyårsraket till Geoveta

Vi har precis klivit in i år 2018 då vi startar med att välkomna vår nya kollega Magnus Hellqvist! Magnus är filosofie doktor i kvartärgeologi från Uppsala universitet. Han har många strängar på sin lyra med erfarenhet inom geologi, kvartärgeologi och arkeologi. Tidigare har Magnus forskat, arbetat i fält, i laboratoriet och undervisat inom kvartärgeologi, geomorfologi och naturgeografi. Han har tidigare även haft projektanställning och gjort många fältsäsonger vid SGU.

Tillsammans påbörjar vi det nya året, varmt välkommen Magnus!