2022-01-24

Emma – Geovetas nya medarbetare 2022!

Geoveta växer och expanderar med vår nya kollega Emma från Linköping.

Emma Petterson är geovetare från Stockholms universitet och har läst kurser inom geologi, naturgeografi, GIS och kartografi. Hon har också läst 1,5 år inom biologi vid Linköpings universitet bestående bland annat av miljövård, ekologi och botanik. Examensarbetet fokuserades till E4:an längs med Vättern och handlade om att bedöma hur stor del av spill från en vägolycka att nå Vättern.

Emma har tidigare arbetat som labassistent på SynLab och Nationellt forensiskt centrum med bland annat upparbetning till vattenanalyser.

Hon kommer att jobba från Linköping och samtidigt göra Geoveta närvarande där!

Varmt välkommen Emma!