2018-09-20

E4 Förbifart Stockholm byggs för fullt! På vissa ställen uppstår damning vilket kan vara en miljörisk.

Sidotunnlar leder till hamnar som utsätts för damning

I samband med bygget har det anlagts flera sidotunnlar, bland annat en som ligger på ön Lovö. Krossmaterial från sprängningen av främst huvudtunneln transporteras via sidotunneln på transportband till en ny hamn som också ligger på Lovö. Hamnen har upprättats för att ta emot en del av materialet. Från hamnen fraktas krossmaterial bort till sjöss. När transportbandet är igång kan damm från materialet ramla eller blåsa av bandet.

Geoveta kontrollerar påverkan på vatten och jord

Vi har tidigare berättat att Geovetas personal kontrollerar om denna damning påverkar vattnet i Mälaren. Det gör vi genom löpande provtagningar. Förutom kontrollen av vattnet så har Geoveta också i uppdrag att hålla koll på eventuella föroreningar som kan spridas via damning till marken precis under transportbanden. Därför utför Geoveta jordprovtagningar här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är E4 Förbifart Stockholm?

Projektet E4 Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin. Det innebär en ny 21 kilometer lång motorväg, varav drygt 18 kilometer går i tunnel. När den står klar kommer den att vara en av världens längsta biltunnlar. Bakgrunden är att det idag bara finns en större väg för den som ska förbi Stockholm, den så kallade Essingeleden. Det är samma sak med transporter mellan norra och södra Stockholm, då är det Essingeleden som gäller.

Hela projektet är en del av något som kallas Stockholmsöverenskommelsen. Det är en trafiksatsning på 100 miljarder kronor som ska knyta ihop spår och vägar i hela Storstockholm. Det ska byggas upp en komplett yttre tvärled som ska skapa nya linjer, som knyter ihop vägnätet och kollektivtrafiksystem.

Här kan du läsa mer om projektet E4 Förbifart Stockholm, som har hållit på sedan 2006 och beräknas vara klart till 2026.