2021-03-12

Cecilia Lagerlund

Cecilia – Geovetas nya kollega inom kvartärgeologi och förorenad mark!

Vi är glada att presentera vår nya kollega Cecilia Lagerlund! Cecilia startade sin anställning på Geoveta i början av mars och har redan kommit in i gänget!

Cecilia är geovetare med specialisering inom kvartärgeologi och förorenad mark. Utöver det så har hon även läst kurser inom geo-/hydrologi, GIS och fjärranalys, hållbar utveckling, miljörätt, paleontologi och sedimentologi. Hon har erfarenhet från arbete på geotekniska laboratorier, som miljöprovtagare och har även arbetat med miljö- och kvalitetssystem, enskilda avlopp och hållit i jordlaboratoriemetodsutbildningar.

På Geoveta arbetar hon bland annat med förorenade områden, geoteknik och andra mark- och jordfrågor.

Varmt välkommen Cecilia!