2019-09-06

Praktikant

Välkommen praktikant-Khalid till Geoveta!

Khalid har varit praktikant hos oss på Geoveta sedan i måndags och ska stanna hos oss till sista oktober. Khalid studerar andra året på hydrologimastern på Stockholms universitet och kan redan en hel del om naturgeografi, vattenresurser, hydrogeologi, geologi och geokemi.

Khalid har redan hjälpt oss modellera avrinningsområden i GIS,

stöttat oss gällande förorenad mark med sina geokemi-kunskaper och har dessutom varit med på vattenprovtagning. Khalid ska förutom detta få lära sig mer om dagvattenutredningar under sin tid hos oss.

Khalid, vi hoppas att du kommer att trivas på Geoveta!