2017-01-24

Se Riksförbundet Attentions film om Elisabet på Geoveta som tillsammans med sin chef har utvecklat strategier för att få arbetet att fungera med sin ADD, nedan.