2017-06-09

Geoveta fungerar som berg- och sprängsakkunnig vid sprängning i källaren på ett befintligt hus vid Telefonplan i LM Ericssons tidigare huvudkontor. För sprängningen utför Geoveta en riskanalys och ombesörjer besiktning och vibrationsmätning.

Läs mer om detaljplanen för området här.