2017-01-09

Geoveta utför geotekniska undersökningar inför en ledningsomläggning vid sjön Muskan i Ösmo, Nynäshamns kommun. Uppdraget innefattar bland annat kontroll av grundläggningsförutsättningar och eventuell skredrisk.

Mer information om projektet och sjön Muskan finns att läsa på kommunens hemsida.