2016-11-02

Geoveta utför geoteknisk undersökning inför småskaligt bygge av bostäder i Sollentuna. Uppdraget innefattar bland annat kontroll av grundläggningsförutsättningar.

Sollentuna kommuns detaljplan finns att läsa här.

För mer information, kontakta Michaela Gren michaela.gren@geoveta.se.

Bild från Sollentuna kommuns detaljplan. Illustration av föreslagna radhus, Arkape Peder Kai-Larsen Arkitekt AB, Asante Architecture and Design.