2016-05-13

Geoveta utför återkommande kontroller av länshållningsvatten och grundvatten i Barkarbystaden. Provtagningarna är en del av arbetet med att minska risken för miljöproblem i samband med byggnadsfirman Viktor Hansons etablering av 137 nya lägenheter i Kvarter 10.

Läs mer om det kommande bostadsområdet på www.kvarter10.se.

Bild från www.kvarter10.se